Auteurs

Erik van Meersbergen is lerarenopleider bij Fontys Hogescholen OSO en lid van Fontys kenniscentrum Gedrag. Hij maakt deel uit van de Beroepenveldcommissie HBO Social Studies LOI. Hij is ook lid van de redactieraad van Tijdschrift voor orthopedagogiek en (co-)auteur van diverse artikelen en boeken.

Peter de Vries is lerarenopleider, onderzoeker en adviseur bij de Hogeschool Utrecht, en actief als orthopedagoog, begeleider en beleidsmedewerker bij SWV Passend Onderwijs Almere. Hij maakt deel uit van de redactie van Passend Onderwijs Magazine en is (co-)auteur van diverse artikelen en boeken, zoals het eveneens bij Perspectief Uitgevers verschenen boek Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs.