Extra materiaal

Extra materiaal 1: Artikel in Praxis, 11-2013:

Hoe effectief is handelingsgericht werken?

 

Alle instrumenten die staan beschreven in het boek zijn te downloaden op www.hgWINpassendonderwijs.nl