HGW_omslag_13mm_oplage6.indd

Audio-visueel materiaal

1. Vrij toegankelijke online programma’s: Omgaan met verschillen

Hoe kun je jouw onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen? Oefenen met de mogelijkheden om de stappen van de 1-zorgroute in te vullen op het domein van sociale en emotionele competentieontwikkeling? Hulp nodig bij het omgaan met gedragsvraagstukken, met de specifieke onderwijsbehoeften op gedrag en werkhouding van een leerling? Zoek je een passende afstemming tussen jouw onderwijs en de onderwijsbehoeften van die leerling? Het Landelijk Expertisecentrum Onderwijs en Zorg (LEOZ) biedt een open studielandschap met twee gratis webbased trainingsprogramma’s over het omgaan met verschillen. De auteurs Erik van Meersbergen en Peter de Vries zijn betrokken bij deze programma’s: (lees verder en open twee online programma’s)

Leraren en auteur Erik van Meersbergen vertellen op Leraar24 over het webbased trainingsprogramma 1-zorgroute, waarbij handelingsgericht werken centraal staat. Onderwerp: afstemmen en clusteren van onderwijsbehoeften op sociale- en emotionele ontwikkeling binnen een reguliere basisschool:

video_2

2. Danser en choreograaf Royston Maldoom deelt zijn opvattingen over pedagogiek:

video_2

3. Wat nou Passend Onderwijs (NTR-Leraar24):
video_2

4. Informatievideo Passend Onderwijs (Samenwerkingsverband de Westfriese Knoop):
video_2

5. Noëlle Pameijer over HGW en gesprekken met kinderen:
video_2

6. Hoe werk je handelingsgericht? De directeur van de Noordmansschool in Amsterdam vertelt:
video_2

7. Stop labeling children (CCHR International, The mental health watchdog):
video_2

8. Kinderen aan het woord (Andersen school, Woerden): hoogbegaafde leerlingen in het onderwijs:
video_2

9. WSNS Ridderkerk-Barendrecht toont deze video om passend onderwijs te ondersteunen. Norwegian Dream:
video_2

10. HGW op basisschool De Hoeksteen:
video_2

11. Onderwijsexpert Ken Robinson: Changing Education Paradigms:
video_2