omslag_instrumenten_BPO.indd

Auteurs

Peter de Vries en Peter de Vries delen niet alleen dezelfde naam maar ook hun grote kennis van en betrokkenheid bij de ontwikkeling van leerlingen en leraren. Qua expertise vullen zij elkaar aan.

Peter de Vries (1961) studeerde in 1983 af aan de Pabo. Hij was gedurende twintig jaar leraar basisonderwijs en intern begeleider. Hij studeerde HBO-pedagogiek en orthopedagogiek en is co-auteur van Instrumenten voor Interne Begeleiders, deel I en deel II (HBuitgevers-ThiemeMeulenhoff, 2005 resp. 2008) en van Handelingsgericht werken in passend onderwijs (Perspectief Uitgevers, 2013).
Binnen de Hogeschool Utrecht traint en adviseert hij scholen, vooral op het gebied van handelingsgericht werken en passend onderwijzen en in het omgaan met gedragsproblemen binnen de groep. Tevens is hij werkzaam als docent binnen de masteropleiding en als onderzoeker. Een deel van de week is hij als onderwijsadviseur en leerlingbegeleider verbonden aan SWV Passend Onderwijs Almere.

Peter de Vries (1965) was tien jaar leerkracht in het basis- en speciaal basisonderwijs. Na de Hogere Kaderopleiding Pedagogiek werkte hij als locatiemanager op een orthopedagogisch dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke en een lichamelijke beperking. Tegelijkertijd had hij zijn eigen praktijk als bemiddelaar tussen ouders en scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Sinds 2003 werkt De Vries als principal-adviseur en trainer bij CPS Onderwijsontwikkeling en advies. Hij komt daarnaast zelf als ouder ook op school. Vanuit deze ervaringen schreef De Vries eerder onder andere Handboek ouders in de school en Ouderbetrokkenheid 3.0 Van informeren naar samenwerken, alsmede Handboek School in de samenleving.

De deskundige bijdragen van de volgende personen hebben dit boek nog completer en steviger gemaakt: Aafke Bouwman, Loek Heida, Geke Klapwijk, Karen van Kooten, Erik van Meersbergen, Kees van Overveld, Noƫlle Pameijer, Edith Peeters, Marjan Plazier, Marieke Postma, Elke Struyf, Annet de Vroey, Kobi Wanningen en Bert Wienen Op deze manier is veel expertise gebundeld.