omslag_instrumenten_BPO.indd

Auteurs

Peter de Vries en Peter de Vries delen niet alleen dezelfde naam maar ook hun grote kennis van en betrokkenheid bij de ontwikkeling van leerlingen en leraren. Qua expertise vullen zij elkaar aan.

Peter de Vries (1961) is als docent, onderzoeker en trainer verbonden aan de masteropleiding van Hogeschool Utrecht Hij studeerde in 1983 af aan de Pabo, en was gedurende twintig jaar leraar basisonderwijs en intern begeleider. Hij studeerde HBO-pedagogiek en orthopedagogiek en is co-auteur van Instrumenten voor Interne Begeleiders, deel I en deel II (HBuitgevers-ThiemeMeulenhoff, 2005 resp. 2008) en van Handelingsgericht werken in passend onderwijs (Perspectief Uitgevers, 2013, 2017, 2022) en samen met Hans Schuman Passend onderwijs in de praktijk (Perspectief Uitgevers 2020, 2021).

Peter de Vries (1965) was tien jaar leerkracht in het basis- en speciaal basisonderwijs. Na de Hogere Kaderopleiding Pedagogiek werkte hij als locatiemanager op een orthopedagogisch dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke en een lichamelijke beperking. Hij is expert ouderbetrokkenheid, verzorgt lezingen trainingen en begeleidt instellingen voor kinderopvang en scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Hij heeft meerdere boeken over ouderbetrokkenheid op zijn naam staan.

 

De deskundige bijdragen van de volgende personen hebben dit boek nog completer gemaakt en is veel expertise gebundeld: Hannah Boonen, Aafke Bouwman, Loek Heida, John Jeninga, Geke Klapwijk, Karen van Kooten, Erik van Meersbergen, Kees van Overveld, Edith Peeters, Marjan Plazier, Marieke Postma, Inge Van de Putte, Elke Struyf, Annet de Vroey, Kobi Wanningen en Bert Wienen en Marijke Wilssens.