Auteurs

Hans Schuman is hoofddocent aan Hogeschool Utrecht/Seminarium voor Orthopedagogiek en werkzaam in de Master Educational Needs. Daarnaast is hij hoofd van de onderzoekskring ‘Onderwijszorgarrangementen’, Heliomare Kind/Jeugd.

 

Peter de Vries is als docent, onderzoeker en trainer verbonden aan de masteropleiding van Hogeschool Utrecht. Daarbij is hij actief als orthopedagoog, beleidsmedewerker, projectleider en adviseur bij SWV Passend Onderwijs Almere.