Passend onderwijs in de praktijk. Kernthema's en casuïstiek.

Dit boek laat zien wat passend onderwijs beoogt, hoe het werkt en hoe het zich kan ontwikkelen binnen scholen. De auteurs beschrijven hoe leraren, begeleiders, ouders en leerlingen hun best doen om van passend onderwijs een succes te maken. Positieve resultaten worden getoond maar óók de worstelingen, dilemma’s en uitdagingen. Ze maken analyses, reflecteren op de dagelijkse praktijk en verbinden die met het onderwijs aan vier leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften (Tara, Ties, Pien en Abel), die voor langere tijd zijn gevolgd op hun reguliere basisschool. De ervaringen koppelen zij aan inzichten vanuit de onderwijskundige en pedagogische theorie, literatuur en wetenschappelijk onderzoek. Tien uitgewerkte inhoudelijke thema’s worden gepresenteerd om greep te krijgen op de extra ondersteuning die sommige kinderen nodig hebben, maar die voor alle kinderen – met of zonder extra ondersteuningsbehoeften – relevant zijn. Dit samen maakt het boek anders dan andere boeken. Het is diepgeworteld in de alledaagse praktijk van het onderwijs en een rijke bron voor inspiratie en kennis, waarmee basisscholen en lerarenopleidingen verder komen.