Extra

Op www.begeleideninpassendonderwijs.nl staan de digitale versies van de hulpmiddelen uit dit boek Passend onderwijs in het MBO en diverse extra materialen:

Andere extra materialen zijn hier beschikbaar:

Evaluatie-onderzoek naar passend onderwijs, zie m.n. hoofdstuk 12 over MBO, in het Eindrapport:
https://www.nro.nl/evaluatie-passend-onderwijs-gereed/

Extra bij p.26: Handelingswijzers:
http://www.cordys.nl/handelingswijzers/

Extra bij p.28: Flyer executieve functies; in Toolkit executieve functies:
https://www.kinderpsy.nl/toolkit-executieve-functies/

Extra bij p.60: Achtergronden ICALT.
https://plpo.nl/2018/04/30/een-nieuwe-meester-of-juf-gevraagd-maar-dan-wel-een-goede/