omslag_ADHD_richtlijn.indd

Auteurs

Dr. Vincent Hendriks is hoofd van het Parnassia Addiction Research Centre (PARC), het onderzoeksinstituut van Brijder Verslavingszorg. Hij is sinds 1986 als hoofdonderzoeker betrokken bij de opzet en uitvoering van een groot aantal studies op het gebied van verslaving en de effectiviteit van verslavingsbehandeling bij zowel jeugdigen als volwassenen. Hij is tevens als stuurgroeplid verbonden aan het Nederlands expertisecentrum voor verslaving en verslavingszorg, Resultaten Scoren.

Dr. Renske Spijkerman is senior onderzoeker bij het PARC. Zowel in haar vorige betrekking, als post-doc bij de Radboud Universiteit, als in haar huidige werk bij het PARC was en is zij betrokken bij een veelheid van studies op het gebied van verslaving en psychiatrische comorbiditeit bij jeugdigen, de effectiviteit van verslavingsbehandeling bij jongeren en de opzet en evaluatie van e-health interventies op dit gebied.

Mede-auteurs: M. van Oort, G. van de Glind, M. Müller, E. van der Schee, P.J. Carpentier, J. van der Nagel, C.A.J. de Jong